BUSHIDO-KWAI 
KONINKLIJKE JUDO-KARATE ACADEMIE
Home Jeugd Volwassenen Lesgevers Bestuur Lestijden Reglement Aansluiting Club Historiek Contact

 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

De Koninklijke Judo-Karate Academie Bushido-Kwai hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons gegevens.

In deze privacy verklaring willen we heldere informatie geven hoe wij daar mee omgaan.

Verwerking van uw persoons gegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de

doeleinden waarvoor ze worden verwerkt: federatie, verzekering, opleiding,

bijscholing, overheid. Emails worden alleen gebruikt binnen de vereniging en de federatie.

Wij geven geen persoons gegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkingsovereenkomst hebben gesloten.


REGELEMENT

Een nieuw lid heeft recht op een proefles. Daarna kan de kandidaat lid worden door het aansluitingsformulier in te vullen

en het lidgeld-verzekering cash, met overschrijving of met payconiq te betalen.

Afwezigheid, schorsing of overmacht kan door het lid niet ingeroepen worden om het lesgeld terug te vorderen.

Tijdens schoolvakantie's en officiële feestdagen is er geen les.


GEDRAGSREGELS IN DE DOJO

Iedere judoka probeert op tijd op de mat te verschijnen. Wie toch te laat komt verontschuldigt zich bij de trainer.

Het toilet bezoek je voor of na de training.

Wanneer je de mat wenst te verlaten tijdens de training vraag je eerst toestemming.

Wanneer je op en van de mat stapt, groet je.

Bij het begin en einde van een oefening wordt er gegroet naar je trainingspartner(s).

Judokas gedragen zich en zijn stil in de dojo.

Er wordt met volle aandacht geluisterd naar de sensei.

Omkleden gebeurt in de kleedkamer, judokas dragen een nette judogi.

Enkel meisjes dragen een witte shirt onder de judogi. Kauwgom kan niet op de mat (tatami).

We dragen slippers van de kleedkamer tot aan de mat en plaatsen die zorgvuldig langs de mat, de voeten zijn

proper gewassen. Een propere judogi en een fris lichaam zorgen dat het aangenamer is voor de andere judokas om met je te trainen.

Een wonde wordt direct verzorgd en afgeplakt. Oude verwondingen worden voor de training afgeplakt.

Een judoka heeft steeds aandacht voor de veiligheid van zichzelf en, nog belangrijker, de andere judokas.

Nagels zijn kort en proper, lange haren zijn samen gebonden.

We dragen geen uurwerken en juwelen. We brengen geen harde of scherpe voorwerpen op de mat.

De aanvangsgroep komt pas op de mat 5 minuten voor de

aanvang van de les. De volgende groepen komen niet in de dojo voordat de voorgaande les beëindigd is.

Op vraag van de ouder kan men af en toe een training van zijn kind bijwonen.

Het is niet toegestaan foto’s te nemen of te filmen.

De vereniging is altijd bevoegd om personen tijdelijk of blijvend de toegang tot de lessen te ontzeggen indien hun gedrag en taalgebruik

daartoe aanleiding geeft.

Bij schade aangebracht aan de dojo, kleedkamers of douches zullen alle kosten doorgerekend worden aan de overtreder.

De vereniging is niet aansprakelijk bij verlies en of beschadiging van goederen.


CLUB-API

Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waar sporter's,

hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen

terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.